top of page

Reglement

Huishoudregelement

 

Om het goede verloop te garanderen van het clubgebeuren hebben wij, het bestuur, een huishoudregelement opgesteld.

 

Aan onze leden vragen wij;

 

- Om het vlotte verloop van de lessen te garanderen en de andere lessen niet te storen vragen wij aan de geleiders om bij het begin van de lessen tijdig aanwezig te zijn

- Indien u, ter uitzondering, te laat zou komen of u wilt de lessen vroeger verlaten meldt dit dan aan de lesgevende instructeur

- Een begeleider dient minimum 12 jaar te zijn. Uitzonderingen kunnen hierop toegelaten worden mits de hoofdinstructeur EN het bestuur hiermee akkoord gaan

- iedere begeleider is in het bezit van beloningssnoepjes, een speeltje voor de hond, een lange lijn, hondenpoepzakjes en zijn lidkaart (of proefkaart)

- het is ten strengste verboden te roken tijdens de lessen

- voor de aanvang van de lessen is het verboden van de honden los te laten op het terrein

- na de lessen mogen de terreinen enkel nog betreden worden mits toestemming van de hoofdinstructeur, de instructeurs of het bestuur

- tijdens hetzelfde lesuur is het verboden van de hond te wisselen van begeleider, uitzonderingen daar gelaten indien de lesgevende instructeur dit nodig acht

- iedere hond die het terrein betreedt dient in orde te zijn met de inentingen en de inschrijving op de club

- onverzorgde honden of honden met een besmettelijke ziekte kunnen de toegang tot het terrein ontzegd worden

- aan ieder lid kan op ieder moment het inentingsboekje en de lidkaart gevraagd worden

- maak het uzelf gewoon om u hond uit te laten voor u de terreinen betreedt. Onze club beschikt over twee hondentoiletten en buiten zijn er genoeg mogelijkheden om u honden zijn behoefte te laten doen. Mogen wij u wel vragen van steeds de behoefte van u hond op te ruimen, zowel in de hondentoiletten als op de openbare weg.

- indien het toch zou voorvallen dat u hond zijn behoefte doet op het terrein gelieve dit dan te melden en zo snel mogelijk op te ruimen door middel van een hondenpoepzakje of de spade voorzien op de club. Mogen wij vragen van de spade steeds terug op zijn plaats te zetten.

De geleider die de uitwerpselen van zijn hond niet opruimt riskeert sancties van de club.

- wij gaan vriendelijk om met onze honden, dit wilt zeggen, dat het verboden is van te slaan en te stampen naar de honden. Indien de lesgevende instructeur en of het bestuur dergelijke praktijken opmerkt kan deze de geleider de toegang tot de terreinen verbieden.

Aanzie u hond als een goede vriend en niet als uitlaatklep voor u slechtgezindheid of opgekropte frustraties

- loopse teven worden gedurende een periode van ongeveer 3 weken de toegang tot de terreinen ontzegt, dit om de rust te bewaren op het plein en om ongewenste dekkingen te voorkomen.

Voor de wedstrijdspelers die met hun hond in de wedstrijdklasse trainen (Deb, P1 en P2) kunnen wij hier omtrent een uitzondering maken gezien zij ook wedstrijd zullen spelen als hun teef loops is. Hiervoor zullen wij dan speciale maatregelen nemen. Gelieve ons wel te laten weten wanneer de teef loops is zodat we onze voorzorgen kunnen nemen.

- hulpmiddelen zoals prikbanden, stroombanden enz zijn verboden op de terreinen voor onbevoegde begeleiders

- de lesgevende instructeurs hebben een leidinggevende functie. Mogen wij vragen van hun instructies en aanwijzingen op te volgen en deze ter harte te nemen. Onze instructeurs hebben hiervoor gestudeerd en volgen op regelmatige basis bijscholingen.

Mochten er zich toch problemen voordoen gelieve u dan te wenden tot de hoofdinstructeur en of het bestuur.

- mochten er zich problemen of klachten voordoen omtrent de organisatie van ons clubgebeuren gelieve u te wenden tot onze voorzitter

- de vereniging behoudt zich het recht om een combinatie geleider - hond het lidmaatschap te ontzeggen indien de combinatie hinderlijk is voor het clubgebeuren en andere leden

- de toestellen op het terrein zijn voorzien voor de honden en hun begeleiders, niet als kinderspeeltuin na de lessen

- elke begeleider blijft verantwoordelijk voor de schade die zijn hond toebrengt. Daarom raden wij iedere begeleider aan een eigen familiale verzekering te nemen

- de aansprakelijkheid van de vereniging ten opzichte van derde begint en stopt met de lestijden. Hiervoor is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, dit is inbegrepen in het lidmaatschap

 

Aan de leden en de bezoekers van onze kantine vragen wij;

 

- in de kantine is het verplicht ten alle tijden honden aangelijnd te houden

- in de kantine dienen honden rustig gehouden te worden (niet wild laten spelen enz)

 

Aan onze bezoekers van de club vragen wij;

 

- Indien u onze club wenst ye bezoeken met jullie honden gelieve dan jullie hondje steeds aangelijnd te houden

- Kinderen onder de 12 jaar zijn welkom op de club mits begeleiding

- de terreinen mogen door bezoekers niet betreden worden voor, na of tijdens de lessen

 

bottom of page